Kadışehri Kaymakamlığı koordinatörlüğünde , İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü tarafından 2012 yılında Kabalı Köyü arazileri sınırları birleştirilerek 352 kişiye ait 803 parsel   ve toplam 5.345 dekarlık alan gönüllülük esasına dayanarak    toplulaştırılmış ve  bu alanda tamamı kamu kaynakları kullanılarak modern ve entegre meyve bahçesi yatırımı tamamlanmıştır.
Ancak tarımsal üretime en fazla zarar veren tabi afetlerden olan don ve dolu zararı ne yazık ki bölgemizde de oldukça çok görülmektedir. Bu amaçla  entegre meyve bahçemizin  dolu zararına karşı korunabilmesi için en etkin yöntem olan dolu topu projesi hazırlanmıştır.
Hazırlamış olduğumuz Entegre meyve bahçelerinde erken uyarı meteoroloji radar istasyonu ve  dolu topu sayesinde dolu zararının önlenmesi projesi T.C.Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulmuştur. Kabul gören proje kapsamında herbiri 1.000 (bin) dekar alanı dolu zararına karşı korumaya alan erken uyarı sistemli 3 (üç ) adet dolu bombası teslim alınmıştır.3 adet dolu bombasının proje sahasında belirtilen koordinatlara kurulumu gerçekleştirilmiş ve testlerini başarıyla tamamlamıştır.
Dolu bombası projesi sayesinde ;bir araya gelerek işletme ölçeği büyüklüğünün avantajlarından faydalanmak ve arazi parsellerinin toplulaştırarak beşeri sermayelerini ortaya koyan arazi sahipleri ile yatırımı kamu kaynaklarıyla yapılan bu entegre meyve projesi için büyük bir risk olan dolu afetine karşı korunmuş olacaktır. Kısa ve uzun vadede bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanmış olunacaktır. Ayrıca proje kapsamında üretilen ürünlerin miktar ve kalite sorunu  engellenmiş olunacaktır. Yılda 15.000 (onbeşbin) ton homojen  ve ihracata uygun kalitede meyve üretimi gerçekleşecektir. Ayrıca meyve ağaçlarının da zarar  görmesi engellenerek uzun süre verimli olmaları sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak diğer benzer projelere de örnek teşkil edecek olup, ülkemizde bulunan tarımsal alanlarda dolu topu ile koruma altına alınmış olunacaktır.